כיצד למצוא הכנסה לאומית

תוכן עניינים:

כיצד למצוא הכנסה לאומית
כיצד למצוא הכנסה לאומית
וִידֵאוֹ: כיצד למצוא הכנסה לאומית
וִידֵאוֹ: מס הכנסה טפסים ( ניוביז חשבוניות באינטרנט ) .avi 2023, פברואר
Anonim

הידיעה כיצד לחשב אינדיקטורים מקרו-כלכליים תעזור לך ללמוד יותר על המצב במדינה מסוימת. לדוגמא, אינדיקטור כמו הכנסה לאומית מספק מידע על התפתחות המשק ועל אפשרויות הצריכה במדינה מסוימת.

כיצד למצוא הכנסה לאומית
כיצד למצוא הכנסה לאומית

הוראות

שלב 1

לפני קבלת המחוון עצמו, יש להגדיר אותו. הכנסה לאומית מציינת את כל הכסף שקיבלה האוכלוסייה בצורה של רווח לתקופת חשבונאות מסוימת. בדרך כלל השנה נלקחת כבסיס. משמעות עלייה באינדיקטור זה היא גם עלייה במספר הסחורות והשירותים המיוצרים וכן עלייה ברווחת האוכלוסייה.

שלב 2

חישוב ההכנסה הלאומית מתבצע באמצעות אינדיקטור אחר - התוצר הלאומי הנקי (NPP). זה מתקבל מתוספת הערך של כל הסחורות והשירותים שהופקו במהלך השנה. מידע כזה על מדינות מודרניות ניתן להפיק מאתרי משרדים ומחלקות האחראיות על פיתוח כלכלי. כדי לחשב את האינדיקטורים של מאות השנים האחרונות, יש צורך להשתמש בארכיונים ובספרות מחקר שיצרו היסטוריונים.

שלב 3

לאחר קבלת ה- NNP, יש לנכות ממנו את המסים העקיפים שנגבו על העסק. אלה כוללים מס ערך מוסף וארנונה. נתונים אלה נמצאים באתרים ובדוחות של רשויות המס.

שלב 4

הנתון המתקבל יהיה ההכנסה הלאומית. עם זאת, אינדיקטור זה אינו יכול להיחשב היחיד המתאים להערכת המצב הכלכלי. לדוגמא, כדי להשוות בין כלכלות שונות בעולם, ההכנסה המחושבת לנפש יכולה להיחשב מייצגת יותר. כמו כן, ההכנסה הלאומית אינה משקפת את מצב החברה, למשל, את ריבוד הרכוש החזק האפשרי שלה. צמיחת ההכנסה במדינה עשויה להיות מרוכזת בידי האזרחים העשירים ביותר, ופלחי האוכלוסייה הפגיעים ביותר עשויים להיות עניים עוד יותר. להבנת תהליך זה, הסכומים מחושבים מההכנסה הלאומית. בממוצע מתקבלים על ידי העשירים והעניים ביותר. עם זאת, ההכנסה הלאומית היא מדד נוח להשוואה בין מצבה הכלכלי של אותה מדינה לאורך זמן.

פופולרי על ידי נושא