כיצד מתאפיינת התודעה בדתות שונות

כיצד מתאפיינת התודעה בדתות שונות
כיצד מתאפיינת התודעה בדתות שונות
וִידֵאוֹ: כיצד מתאפיינת התודעה בדתות שונות
וִידֵאוֹ: Шанс на Грани 2023, פברואר
Anonim

תופעת התודעה העסיקה את דעתם של הוגים עוד מתקופת התרבויות הראשונות. כל תרבות וכתות דתיות נלוות יצרו רעיון משלה למקור, להתפתחות ולמטרה של התודעה, אך בעיקר רעיונות אלה מתכנסים: הדת האברהם וגם הוודית מבדילים בבירור בין מושגי התודעה והנפש.

כיצד מתאפיינת התודעה בדתות שונות
כיצד מתאפיינת התודעה בדתות שונות

דתות אברהם מונותאיסטיות - יהדות, אסלאם ונצרות, מגדירות את התודעה כשלם שאינו ניתן לחלוקה, השייך אך ורק למימד הארצי. דתות אלה מזהות את התודעה עם אישיותו הארצית של האדם, שנוצרת על ידי חינוך וסביבה, רואים בה את הסיבה לכל המעשים והחטאים הבלתי ראויים, כמו גם מכשול לצמיחה רוחנית ורכישת הישועה על ידי הנשמה. מוכר כמטרה העיקרית של דרך החיים בדתות אברהם. המקורות הספרותיים של יהדות, איסלאם ונצרות מכנים תודעה ישות שקרית ושקרית שיכולה להפוך אדם לעבד לצרכיו הארציים, ורואים צורך לדכא את גילויי התודעה כזו, לקדם מגבלות שונות ואורח חיים סגפני.

גם בדתות אברהם וגם בוודית, התודעה מוצגת כמעין "מבנה-על" שאדם יוצר במהלך החיים הארציים, מעין "ממשק" של הנשמה, המאפשר לך לתפקד במציאות ולבצע משימות חיים.

יחד עם זאת, בדתות הוודות - ברהמניזם, הינדואיזם ובודהיזם, התודעה אינה נחשבת לישות כוזבת, אלא רק תוצר של מוח פעיל, שמאחוריו מוסתרת המהות הרוחנית האמיתית של האדם. כמו בדתות אברהם, השיטות הרוחניות של ההינדואיזם והבודהיזם מכוונות להחליש את כוח התודעה כך שהנשמה תוכל להתבטא במלואה, והנשא, בן אנוש, ישיג הארה, בודהי. אך פרקטיקות רוחניות וגופניות אלה אינן מברכות על דיכוי מוחלט של התודעה, ואינן מכירות בביטויים שלה כחוטאים או טמאים. דתות וודיות אינן משוות את השחרור מכוח התודעה להכחשתה, למעשה, להשוות בזכויות את התודעה הארצית ואת נפש האדם.

הדתות אברהם מאפיינות את התודעה כבלתי ניתנת לחלוקה, שקרית וסופית. הוודי קובע כי התודעה, כמו הנשמה, היא חסרת התחלה ואינסופית. בנוסף, ההינדואיזם והבודהיזם יצרו סיווג מפורט של מצבי תודעה לצורך התרגול של שחרור הנשמה מכוח הנפש המודעת.

לכן, בבודהיזם, התודעה מזוהה לעתים קרובות עם תפיסה וישנן חמש קטגוריות תודעה, בהתאם לחושים. ומנקודת מבטו של המיקרו-מקרוקוסמוס בהינדואיזם ובבודהיזם, ישנם ארבעה מצבי תודעה - ערות, שינה חולמת, שינה ללא חלום וטוריה - מצב של התעוררות רוחנית מוחלטת. גם בבודהיזם, התודעה מאופיינת כתהליך של קוגניציה או מודעות, אשר, בהתאם, בעל ארבע רמות - מודעות ביחס לעצמו, למחשבות, לתחושות ולמציאות הסובבת.

פופולרי על ידי נושא